Poveste cu final neaşteptat

Deşi aparent şi-ar avea locul mai degrabă în secţiunea de „literatura”, momentan o voi afişa aici… pentru ca aştept „finalurile” voastre!

Ei da… ce credeţi VOI că a cerut Bonţe?!

Şi am marea rugaminte la cei care ştiu povestea să se abţină… cel puţin momentan 🙂

Bonţe Tăcutul

Aici, pe pământ, moartea lui Bonţe Tăcutul n-a făcut nici o impresie. Încercaţi să aflaţi cine a fost Bonţe Tăcutul – cum a trăit, din ce pricină a murit, dacă a avut atac de inimă, dacă i s-au sfârşit puterile sau şira spinării i s-a frânt sub vreo povară? Cine ar putea spune? Poate că pur şi simplu a murit de foame.

Mai mult s-ar fi interesat lumea dacă crăpa un cal de tramvai. Gazetele ar fi scris, sute de oameni ar fi alergat din toate uliţele să vadă stârvul ori măcar să privească locul unde s-a întâmplat nenorocirea.

Dar nici calul n-ar avea parte de atâta cinste de-ar exista atâţia cai pe lume câţi oameni! O mie de milioane!…

Bonţe a trăit tăcut şi-a murit tăcut. Ca o umbră a trecut prin lumea noastră…

La circumcizia lui Bonţe nu s-a băut vin, nu s-au ciocnit cupe. La bar-miţva nu a rostit o cuvântare răsunătoare; a trăit între milioane de semeni, ca un neînsemnat fir de nisip pe ţărmul mării. Şi nimeni n-a băgat de seamă când vântul 1-a luat şi 1-a dus pe celălalt tărâm.În timpul vieţii nu s-a păstrat nici o urmă din glodul în care s-a chinuit, iar după moarte vântul i-a dărâmat scândura de pe mormânt. Soţia groparului a găsit-o departe de groapă şi a pus-o pe foc, să-şi fiarbă o oală de cartofi. Trei zile după moartea lui Bonţe, nici chiar groparul nu mai cunoştea unde-i este mormântul.

Să fi avut o piatră la căpătâi, peste o sută de ani vreun cercetător ar fi găsit-o poate şi numele lui Bonţe Tăcutul ar mai fi fost rostit o dată.

O umbră! Chipul lui n-a rămas în amintirea nimănui şi nici în inimă. Nimic n-a rămas de pe urma lui. Singuratic a trăit, singuratic a murit.

Dacă n-ar fi vălmăşeala asta zgomotoasa a oamenilor, poate că cineva tot ar fi auzit când i-a troznit şira spinării sub povară; să fi avut lumea mai mult răgaz, ar fi observat, poate, că Bonţe – şi el un om! – a avut toată viaţa doi ochi stinşi, obraji înspăimântător de traşi, încât chiar şi atunci când nu ducea vreo greutate în spinare umbla cu capul plecat, de parcă şi-ar fi căutat de viu mormântul. Să fi fost oamenii mai puţini la număr ca, de pildă, caii, s-ar fi întrebat, poate, cineva: „Unde a dispărut Bonţe?”.image-61.jpg

Când l-au dus la spital, ungherul său din subsol n-a rămas gol; zece ca el s-au năpustit să-l ocupe. Când l-au dus de pe patul de spital la morgă, alţi douăzeci de bolnavi săraci aşteptau patul acela. Când l-au scos din camera mortuară, s-au adus alte douăzeci de cadavre, căci tocmai atunci se prăbuşise o casă… Cine ştie câtă vreme va rămâne şi în mormânt, cine ştie câţi aşteaptă de pe acum cei doi coţi de pământ în care odihneşte!

Tăcut s-a născut, tăcut a trăit, tăcut a murit şi încă şi mai tăcut a fost îngropat.

***

Nu tot aşa se petrecură însă lucrurile pe lumea cealaltă. Acolo, moartea lui Bonţe stâmi vâlvă mare. Trâmbiţa lui Mesia răsună în cele şapte ceruri… Bonţe Tăcutul a răposat! Cei mai de seamă îngeri, cu aripile cele mai mari, zburară vestindu-se unul pe altul: „Bonţe s-a mântuit întru viaţa veşnică”. Raiul fu cuprins de zarvă, bucurie, agitaţie: „Soseşte Bonţe Tăcutul, însuşi Bonţe Tăcutul!”.

Îngeraşi tineri, cu ochii scăpărând ca briliantele, cu aripioare aurii, diafane şi cu pantofiori de argint, îi ieşiră lui Bonţe în întâmpinare cu bucurie. Fâlfâirea aripilor, bocănitul pantofiorilor şi râsul vesel al proaspeţilor îngeraşi răsunară în toate cerurile, ajungând până la scaunul ceresc, astfel că însuşi Dumnezeu află de sosirea lui Bonţe Tăcutul.

Patriarhul Avraham se postă la poarta raiului, cu mâna dreaptă întinsă în chip de salut. Un surâs blând strălucea pe bătrâna sa faţă.

Ce huruit se aude, oare, în cer?

Doi îngeri pregăteau, în rai, un jeţ de aur curat pentru Bonţe!

Ce străluceşte atât de putemic?

Se aducea o coroană de aur încrustată cu cele mai preţioase pietre. Tot pentm Bonţe.

– Încă înainte de sentinţa tribunalului ceresc? – se mirau cei drepţi, nu fără oarecare invidie.

– O – răspundeau îngerii -, în cazul acesta judecata va fi o simplă formalitate. însuşi procurorul divin nu va avea nimic împotriva lui Bonţe Tăcutul. „Cazul” va ţine cel mult cinci minute.

Te joci cu Bonţe Tăcutul?!

După ce îngerii îl întâmpinară la intrare, intonând un imn pentru Bonţe, după ce patriarhul Avraham îi strânse mâna ca unui vechi prieten, după ce află că jeţul său e pregătit în rai, că o coroană îi va împodobi fruntea, că în cazul său judecata divină e o simplă formalitate, Bonţe Tăcutul continuă să rămână tăcut. Ca şi pe lumea noastră, de spaimă i se opri inima în loc. Era încredinţat că e un vis ori o greşeală.

Era deprins cu amândouă. Nu o dată visase că adună bani din drum, că adevărate comori zac în faţa lui. De fiecare dată se trezise însă mai sărac ca înainte… Nu o dată câte unul îi zâmbise din greşeală, îi aruncase o vorbă bună, ca apoi să-i întoarcă spatele şi să scuipe…

„Asta mi-e soarta”, îşi spuse şi acum.

îi era teamă să deschidă ochii, pentru ca visul să nu se spulbere şi să se trezească în iad, între şerpi şi balauri. îi era teamă să scoată un cuvânt, să facă vreo mişcare, să nu fie recunoscut şi aruncat pe vecie cine ştie unde…

Tremura din tot trupul. Nu auzea laudele îngerilor, nu-i vedea dănţuind în jurul lui, nu răspunse la inimoasa strângere de mână a patriarhului Avraham. Iar când fu dus în faţa tribunalului divin, nu rosti nici bună-dimineaţa…

Era înmărmurit de spaimă.

Ea crescu şi mai mult când, fără voie, zări podeaua de alabastru şi briliante. „Pe o asemenea podea stau picioarele mele!, se gândi cu groază. Cine ştie despre ce bogătaş, despre ce învăţat, despre ce ţadic e vorba… Când va veni, va fi vai şi amar de mine!”.

De spaimă, nici nu-1 mai auzi pe preşedinte pronunţând tare şi clar: „Cazul Bonţe Tăcutul”. Tot aşa nu luă aminte când acesta, înmânând dosarul apărătorului, îi rosti: „Dă-i citire, dar repede!”.

Sala se învârtea cu Bonţe, îi ţiuiau urechile. Cu toate acestea, desluşea tot mai clar glasul melodios al îngerului apărător.

– Numele – auzi el – chiar că i s-a potrivit ca o mănuşă!… „Ce spune?”, se întrebă Bonţe şi auzi apoi o voce nerăbdătoare tăind vorba apărătorului.

– Fără comparaţii!

– Nu s-a plâns niciodată – îl auzi mai departe pe apărător. Nu a cârtit nici împotriva lui Dumnezeu, nici a oamenilor; în ochii săi nu s-a aprins niciodată vreo scânteie de ură şi nicicând n-a cerut nimic Cerului.

Bonţe nu pricepea nici un cuvânt. Din nou se auzi glasul cel aspru:

– Fără retorică!

– lov n-ar fi rezistat. Bonţe a fost şi mai nenorocit.

– Fapte, vrem numai fapte! – exclamă şi mai nerăbdător preşedintele.

– La opt zile a fost circumcis.

– Fără naturalisme.

– Un mohel, un cârpaci de mohel, nu s-a priceput să oprească sângele.

– Mai departe!

– A tăcut – spuse mai departe apărătorul – chiar şi-atunci când, după moartea mamei, s-a ales, la treisprezece ani, cu o mamă vitregă, un şarpe, o viperă.

„Poate că e vorba totuşi de mine”, gândi Bonţe.

– Fără insinuări la alte persoane! – se mânie preşedintele.

– îi drămuia îmbucătura… îi dădea pâine veche de trei zile, zgârciuri în loc de carne, în timp ce ea bea cafea cu lapte cu caimac.

– La obiect! – strigă preşedintele.

– în schimb, la bătaie nu era deloc zgârcită. Prin toate spărturile hainelor lui zdrenţuite se zăreau vânătăi. Iarna, pe cele mai cumplite geruri, îi spărgea, desculţ, lemnele în curte, deşi braţele-i erau prea slabe, buştenii prea groşi, toporul prea tocit. Nu o dată a crezut că-i vor sări braţele din încheieturi, nu o dată i-au degerat picioarele; dar a tăcut, nu s-a plâns nici măcar tatălui său…

– Beţivanul de taică-su – se amestecă în vorbă, râzând, îngerul acuzator, şi Bonţe simţi un fior rece prin toate mădularele.

– Veşnic părăsit -continuă apărătorul. Nici un prieten, nici o carte, nici heder, nici măcar o haină întreagă, nici vreo clipă liberă…

– Fapte! – exclamă din nou preşedintele.

– A tăcut şi mai târziu, când tatăl său, beat fiind, pe o noapte viforoasă, 1-a zvârlit din casă. S-a ridicat tăcut din zăpadă şi a plecat unde 1-au dus picioarele… Tot drumul a tăcut. Oricât 1-a chinuit foamea, a cerşit numai din priviri. într-o noapte ceţoasă şi umedă de primăvară, a ajuns într-un oraş mare. Era pierdut ca o picătură în ocean şi totuşi, deşi a fost aruncat în aceeaşi noapte în arestul poliţiei, a tăcut, n-a întrebat de ce şi cum! Când a ieşit, a primit cele mai grele munci. Dar a tăcut.

Greu i-a fost să găsească de lucru, mai greu decât însăşi munca, dar a tăcut.

Scâldat de sudori reci, strivit sub poveri, chinuit de gheara cumplită a foamei, a tăcut.

împroşcat cu noroi, scuipat de guri străine, gonit de pe trotuare în mijlocul străzii, cu cele mai grele poveri în spate, între trăsuri, şarete şi tramvaie, văzând în fiecare clipă moartea cu ochii, a tăcut.

N-a socotit niciodată la câţi groşi îi revine pudul cărat, de câte ori a căzut în drum pentru un bănuţ de trei parale, de câte ori şi-a scuipat sufletul cerându-şi plata. N-a cântărit nici soarta lui, nici pe a celorlalţi, ci a tăcut.

Nici măcar banul ce i se cuvenea nu şi 1-a cerut cu glas ridicat. Se aşeza ca un cerşetor la poartă, cerând doar cu privirea. „Vino mai târziu!”, i se spunea şi dispărea ca o umbră, pentru ca apoi să-şi ceară încă şi mai tăcut dreptul.

N-a scos o vorbă nici atunci când i se scădea din preţ sau i se strecura o monedă falsă. A tăcut mereu.

„Te pomeneşti că e totuşi vorba de mine”, începu a se linişti Bonţe.

– Odată – vorbi mai departe apărătorul după o sorbitură de apă -, a intervenit în viaţa lui o schimbare. A trecut o trăsură cu roţi de cauciuc, ai cărei cai o luaseră razna. Vizitiul zăcea de mult pe caldarâm, cu capul spart. Din botul cailor speriaţi curgeau bale, de sub potcoave ţâşneau scântei, ochii cailor luceau ca torţele în beznă. În trăsură, mai mult mort decât viu, se afla un om. Şi Bonţe a oprit caii. Cel salvat, un evreu milostiv, nu i-a uitat lui Bonţe fapta cea bună. I-a pus în mână biciul celui ucis. Bonţe a devenit vizitiu. Mai mult, 1-a însurat. Mai mult, 1-a procopsit şi cu un copil. Bonţe a prirnit totul în tăcere.

„De mine e vorba, de mine”, îşi întări Bonţe convingerea, dar nu avea încă îndrăzneala să arunce o privire spre tribunalul ceresc.

Ascultă mai departe atent la cele spuse de apărător.

– A tăcut şi atunci când binefăcătorul său a dat faliment şi nu i-a plătit simbria. A tăcut şi atunci când nevasta i-a fugit de acasă şi 1-a lăsat cu un copil de ţâţă… A tăcut şi atunci când, cincisprezece ani mai târziu, copilul – mare acum – a fost destul de putemic ca să-1 dea afară din propria sa casă…

„De mine e vorba, de mine!”, se bucură Bonţe.

– A tăcut – reluă mai domol şi mai trist îngerul apărător – atunci când acelaşi filantrop s-a învoit cu toţi datomicii şi numai lui nu i-a dat nimic din ce i se cuvenea din simbrie. A tăcut şi atunci când acesta, trecând din nou într-o trăsură cu roţi de cauciuc, trasă de doi cai aprigi ca leii, 1-a călcat. Nici la poliţie n-a spus cine 1-a tăvălit…

A tăcut la spital, unde, orişicât, e voie să te vaiţi. A tăcut când doctorul n-a vrut să se apropie de patul lui până nu i-a dat cincisprezece copeici şi supraveghetorul n-a vrut să-i schimbe rufaria fără cinci copeici.

A tăcut tot timpul cât a ţinut agonia, a murit în tăcere. N-a rostit nici un cuvânt împotriva lui Dumnezeu, nici un cuvânt împotriva oamenilor. Dixi!

Bonţe începu din nou să tremure din tot trupul. Ştia şi el că după apărător urmează acuzatorul. Cine ştie ce va spune acesta! Bonţe însă nu-şi mai arnintea nimic din viaţă. încă pe pământ uita ce făcuse cu o clipă înainte… Apărătorul îi amintise acum atâtea… Cine ştie ce-i va aminti şi acuzatorul?

– Domnilor – se auzi o voce aspră, tăioasă, biciuitoare. Apoi brusc se întrerupse. Domnilor – începu din nou, ceva mai blând, şi iar se întreupse. în sfârşit, se auzi, din aceeaşi gură, un glas aproape duios. Domnilor! Dacă el a tăcut, voi tăcea şi eu!

Se făcu linişte. Răsună apoi o voce blândă şi tremurătoarc, ca o harfa.

– Bonţe, copilul meu, Bonţe, dragul meu fiu Bonţe! Plângea inima lui Bonţe. Acum ar fi deschis ochii, dar îi erau împăienjeniţi de lacrimi… Nu plânsese niciodată atât de potolit… „Copilul meu”, „Bonţe al meu”. De la moartea mamei nu mai auzise astfel de glas, asemenea cuvinte.

– Copilul meu – continuă preşedintele tribunalului ceresc -, ai suferit atâta şi ai tăcut. Nu ai un singur mădular întreg, un singur oscior nevătămat. Trupul ţi-e tot o rană. Nu este ungher cât de ascuns al sufletului tău care să nu sângereze. Ai tăcut mereu… Acolo, jos, pe pământ, nu s-a găsit înţelegere pentru o faptură ca tine. Tu însuţi n-ai ştiut, poate, că poţi striga şi că, la strigătul tău, pot să se cutremure şi să se prăbuşească zidurile lerihonului. Tu însuţi n-ai ştiut ce putere sălăşluieşte în tine. Pe pământ, tăcerea ta n-a fost răsplâtită, dar acolo e lumea minciunii. Aici, în lumea adevărului, îţi vei căpăta răsplata. Pe tine tribunalul ceresc nu te va judeca şi nu va da nici o sentinţă. Tribunalul nu-ţi va lua nimic, ci îţi va oferi totul. Ia ce vrei! Totul e al tău!

Pentru prima dată, Bonţe deschise ochii. Fu orbit de lumina care venea din toate părţile. Totul era luminos, totul strălucea, de pretutindeni ţâşneau raze: din pereţi, din lucruri, de la îngeri, de la judecători. Pretutindeni numai îngeri.

îşi plecă ochii obosiţi.

– Adevărat? – întrebă şovăitor, stingherit.

– Desigur – răspunse cu glas putemic preşedintele tribunalului. Doar ţi-am spus că totul e al tău. Tot ce e în cer îţi aparţine. Alege ce-ţi place. Iei dintr-al tău.

– Adevărat? – întrebă Bonţe încă o dată, dar de astă dată cu un glas mai sigur.

– Da, e adevărat, e adevărat, e adevărat! – îl asigurau glasuri din toate părtile.

– Ei, dacă e aşa – surâse Bonţe -, atunci doresc

să am în fiecare dimineaţă o bulcă de pâine cu unt proaspăt!

Judecătorii şi îngerii îşi plecară capetele ruşinaţi. Acuzatorul izbucni într-un hohot de râs.

Reclame

4 răspunsuri

 1. … sa ma intorc pe pamant…?!
  Oare or fi existat cu adevarat astfel de oameni?!

 2. Raspunsul care cred ca l-a dat Bonţe:
  – Ei, dacă e aşa – surâse Bonţe -, atunci doresc sa ma lasati sa plec, sa ma intorc la locul meu de pe pamant la ungherul meu ferit si ignorat, la viatza mea invizibila. Lasati-ma sa fiu fantoma locului in care am trait ca o fantoma. Lasati-ma sa dainui in „lumea minciunii” de care pomeneati, e lumea mea.

  Raspunsul pe care as vrea sa-l dau eu daca as fi Bonte:
  – Ei, dacă e aşa – surâse Bonţe -, atunci doresc sa-mi dati glas, caci m-am nascut mut, am trait mut si am murit mut. In „lumea minciunii” de care pomeniti oamenii nu imi aud gandurile, spiritul meu nu ii atinge, ochii mei nu vorbesc suficient, semenii mei nu ma simt, nu ma vad.

 3. e una dintre povestile mele preferate. Chiar azi am recitit-o. Foarte interesant blogul..

 4. desi stiu raspunsul..ma gandesc din nou..la fel cum am gandit si prima oara cand am auzit povestea la cristian..ca a cerut..O MARE OMLETA CU PORUMB

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: